Volkswagen Grand California

En aquesta ocasió, instal·lem una placa solar de 110 W amb el corresponent regulador Bluetooth, per millorar l’autonomia d’aquesta gran furgoneta creada per Volkswagen. A mes donat que porta una antena parabòlica i posem un televisor de 21,5 polsades, alimentat a 12 V, amb receptor satel·lit i TDT incorporats.

placa solar

Amb aquesta placa, el client aconsegueix una autonomia total, encara que sigui lluny de qualsevol endoll.

regulador

El regulador bluetooth, ens mostra els paràmetres que ens permeten orientar el vehicle, per obtenir una carrega mes eficient. Podem configurar com volem que es carregui o obtenir estadístiques.

televisor

El televisor a 12 volts evita dependre d’endolls o convertidors de corrent, per tant l’eficiència es màxima.

televisor posterior

Integra el receptor satel·lit, evitant així que ens calgui dos comandaments a distancia.